-
A
+
Esboç del nou edifici
FCE Ll. EstrangeraProgrames assignatures
Fes-te fan al nostre Facebook     Segueix-nos a Twitter (@FEPTS_UdL)     Visita el nostre canal de Youtube
Mestre - Llengua Estrangera

Programes assignatures

Assignatures               Assignatures optatives


Primer curs
Codi Assignatura Tipus Durada Quadrimestre Crèdits
40025 Didàctica general T A A 9
40039 Idioma estranger (anglès) T A A 9
40009 Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial I T Q 1 4,5
40057 Teories i institucions contemporànies d'educació T Q 1 4,5
40041 Lingüística T Q 1 4,5
40252 Adquisició i aprenentatge de la llengua estrangera (francès) B Q 1 4,5
40010 Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial II T Q 2 4,5
40049 Noves tecnologies aplicades a l'educació (actualitzat) T Q 2 6
40052 Psicologia de l'educació i del desenv. en edat escolar I T Q 2 4,5
40048 Morfosintaxi (anglès) T Q 2 4,5


Segon curs
Codi Assignatura Tipus Durada Quadrimestre Crèdits
40024 Didàctica de l'idioma T A A 9
40054 Semàntica T Q 1 4,5
40053 Psicologia de l'educació en edat escolar II T Q 1 4,5
40055 Sociologia de l'educació T Q 1 4,5
40050 Organització del centre escolar T Q 1 4,5
40027 Educació artística i la seva didàctica T Q 1 4,5
40034 Fonètica T Q 2 4,5
40079 Noves tecnologies aplicades a l'aprenetatge de la llengua estrangera B Q 2 4,5
40044 Llengua i literatura (castellà) T Q 2 4,5
40248 Llengua i literatura (català) T Q 2 4,5
40022 Didàctica de la llengua i la literatura T Q 2 4,5
40070 Disseny curricular de la llengua estrangera B Q 2 4,5


Tercer curs
Codi Assignatura Tipus Durada Quadrimestre Crèdits
40258 Pràcticum T Q 1 32
40030 Educació física i la seva didàctica T Q 2 4,5
40046 Matemàtiques i la seva didàctica T Q 2 4,5
40067 Cultura i civilització (francòfona/anglòfona) B Q 2 4,5
40013 Coneixement del medi natural, social i cultural T Q 2 4,5


O: Optativa    B: Obligatoria    L: Lliure Elecció    A: Anual    Q: Quadrimestral    T: Troncal